Jørn Liebezeit er en av pionerene innen systemiske konstellasjoner (familiekonstellasjoner / organisasjonskonstellasjoner) samt systemisk veiledning i Norge. Han har bl.a. bakgrunn som Psykoterapeut og Familieterapeut.

Jørn er opptatt av en helhetlig forståelse av livet og at vi alle har de nødvendige svarene inne i oss. Veilederens oppgave er å hjelpe klienten med å finne sine egne individuelle svar. Gjennom studier i mange forskjellige land har han tilegnet seg en flerkulturell, tverrfaglig og helhetlig forståelse av menneskers liv. Han er opptatt av en empatisk holdning, både i henhold til oss selv og våre relasjoner og omgivelser.

Fra tidligere er han Dipl.Ing/Siv.Ing. og har en P.g.D. i ledelse fra Coventry University i England.

Som Psykoterapeut er han medlem av NFPT (Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter), som er tilsluttet NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og EAP (European Association for Psychotherapy). Han er også tilknyttet ISCA (International Systemic Constellations Association).