OM BERT HELLINGER

Den tyske psykoterapeuten Bert Hellinger er født i 1925. Han vokste opp i Køln og studerte filosofi, teologi og pedagogikk. Han ble ordinert som katolsk prest i 1952 og reiste til Syd-Afrika hvor han jobbet som misjonær inntil 1968. I 1971 forlot han den katolske kirke og giftet seg.

Hellinger var en av de første gruppedynamikkerne, fordypet seg så som en av de første i gruppeanalyse, transaksjonsanalyse, primalterapi, og hypnoterapi hos Milton Erikson. Gjennom sitt virke utviklet han etter hvert metoden som han valgte å kalle familiekonstellasjoner og sjelens bevegelser.

Han legger fenomenologi i praksis til grunn for sitt arbeid. Gjennom mange år med konstellasjonsarbeid har Bert Hellinger funnet et sett med ordninger, “orders of love“, som når de brytes skaper lidelse og sykdom.

Orders of Love
Hellingers hypotese er, at lidelse og sykdom kan oppstå når forholdene i familie, dvs. Mellom dens medlemmer, ikke følger det han kaller “Orders of Love“, de eksisterende feltstrukturene. I familiekonstellasjoner jobber terapeuten fenomenologisk. Metoden er unik til å kunne diagnostisere dette eksisterende feltet, dvs. avsløre avbrytelser og forviklinger samt. å kunne gjøre disse synlig på en dyptgripende måte. I neste omgang kan den nye innsikten brukes for å påvirke en orden etter Hellingers hypotese, og slik bidra ti å øke helse, kjærlighet og nærhet i familien og hos de enkelte medlemmer. Det universelle i denne metoden er at den kan brukes i henhold til alle uferdige gestalter, både i familien, organisasjoner og bedrifter.

Temaer som man jobber med:

1. Traumatiske hendelser
2. Ekskludering av familiemedlemer
3. Abort, barns død, dødfødsel, fødselskomplikasjoner, barnløshet, adopsjon
4. Selvmord, mord
5. Deltagelse i krig, kriminelle handlinger, andres berikelse på familien, familiens berikelse på andre
6. Skilsmisse, separasjon, flukt
7. Funksjonshemninger, kronisk sykdom, psykisk sykdom m.fl.