Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Den er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensial av spirituell karakter. Den er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte ”psykologien med sjel”.

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli Freuds ideer. Assagioli ville bygge en bro mellom Vestens analytiske tenkning og Østens filosofi, han ville skape en syntese, en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese.

I 50-årene møtte Assagioli den store pioneren innenfor den humanistiske psykologien, amerikaneren Abraham Maslow. Disse utviklet et vennskap og et nært kollegialt forhold: I likhet med humanistisk psykologi vektlegger psykosyntesen menneskets egne ressurser og indre kunnskap i arbeidet med å løse problemene som hindrer oss i å leve fullt ut. Psykosyntesen bygger dessuten på både tradisjonell dybdepsykologi, spesielt psykoanalysen, og eksistensiell psykologi.

– Fra Norsk Institutt for Psykosyntese: www.psykosyntese.no