Årskurs i Familiekonstellasjoner “THE ART OF DEEP CONNECTEDNESS”

– sjelens bevegelser –

Kurset er et selvutviklings, veilednings og treningskurs og varer over 5 helger. I tillegg vil det bli mulig å ta enkelte kvelder med forskjellige temaer, bl.a. om traumer, abort, sykdom (somatiske konstellasjoner), overgrep, skilsmisse.
Arbeidet med familie- systemiske, somatiske- og organisasjons-konstellasjoner fører først å fremst til dypere forståelse av livet i sin helhet. Dette vil i de fleste tilfeller føre til en holdningsendring ovenfor livet og verden. En del illusjoner kan slippes, og nye uante muligheter viser seg! Kurset gi deg mulighet til å integrere innsiktene inn i ditt liv, både som privat person og som yrkesutøver. Om du nå jobber som terapeut eller i et helt annet yrke, er sekundær. For alle vil livet viser seg på en ny og rikere måte.
Årskurset er for deg som ønsker:
1. Å bruke metoden for egen selvutvikling
2. Å få et nytt (systemisk) perspektiv på livet
3. Utforske parrelasjoner
4. Relasjoner på jobb
5. Klient arbeid: individuell terapi/coaching

Kurset vil ha hovedfokus på familiekonstellasjoner og systemiske konstellasjoner, med kobling til psykonsyntese. Det gis også mulighet til å utforske jobb- og organisasjonskonstellasjoner.

Kurset vil veksle mellom:
1. Gjennomføre egne konstellasjoner
2. Teoriundervisning /forelesning
3. Selvrefleksjon og veiledning
4. Filosofi – Utvikle dypere bevissthet om familie og/eller opprinnelsesfamilie
5. Hvordan gjennomføre konstellasjoner selv (innføring)
Fokus på alt arbeide er å lære gjennom egen opplevelse (erfaringsbasert læring). Ingen sannhet skal kjøpes, du for rikelig med anledning for å finne dine egne sanneheter og svar mens du utvikler samtidig din intuisjon.
Hver modul er ett enkeltstående seminar, er en sekvens i en fordypning/trening i Hellingers prinsipper og de 5 modulene danner til sammen en helhet. Velger du å melde deg på alle 5 modulene blir du med i KJERNEGRUPPEN.
Program/Innhold:
Deltagernes egne konstellasjoner bestemmer mye av de forskjellige modulene. Kurset er slik organisert at den vil ta for seg menneskets reise gjennom livet. Det begynner med opprinnelsesfamilien og dens dynamikk, videre til dagens familie og dens dynamikk, utfordringer og problemer i foreldre – barn relasjon. Videre dynamikken i parforhold, med de utfordringene og mulighetene de to forskjellige opprinnelsesfamiliene innebærer.
Videre dynamikken mellom familie og samfunn og så dynamikken mellom familien og omverden – den globale, helhetlige påvirkning individet er påvirket av og del av.
Videre tema er bl.a.: Grunnprinsippene i ’Kjærlighetens orden’. Mannekraft og kvinnekraft. Fenomenologi og systemisk arbeid. Å kunne gi og ta imot. Tilknytning/tilpassning og familiesamvittighet. En dypere gjennomgang av hva skyld og skam egentlig er. Familiehemmeligheter og traumer. Balansen mellom å gi og ta i ett system. Viktigheten av respekt ovenfor partnerens familiesystem. Felt teori. Hjelperrollen og dens fallgruver. En dypere forståelse av språkets påvirking og de relaterte fysiske kroppslige reaksjonene. Generelt om løsning av konflikter i familien og omverden. Systemisk filosofi.

Tid (kjernegruppe):
Fredag Kl.18.00 – ca. 21.30
Lørdag kl. 10.00 – ca. 18.00
Søndag kl. 10.00 – ca. 18.00

Tid (ved deltagelse i kun enkelte moduler):
Lørdag kl. 10.00 – ca. 18.00
Søndag kl. 10.00 – ca. 16.00

Sted: Sentralt i Oslo, Institutt for Psykosyntese
Waldemar Thranes gt. 75 – 0175. Tel.: 22 11 11 00
Kaffe, te, kjeks serveres på kurset.

Pris: Kjernegruppen kr. 10.000 (kan betales i deler).
Per modul: kr 2000,- (betales senest to uker før hver modul)
Påmeldning ved å sende mail og betale hele beløpet eller min. 2000,- innen 15.des. til kontonr: 81018589133